Register to RoxTag

Select username:
(at least 6 letters)
What is your location?
What is you date of birth?
What is your gender?
What is your email?
Type a password:
Retype the password:
Type the characters you see in the picture:
Change picture
Terms of Service:

תנאי השימוש

תאריך עדכון: 21/03/2011


ברוכים הבאים לאתר RoxTag.


מבוא

תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר אך מכוונים לנשים וגברים כאחד בין אם בלשון יחיד או בלשון רבים

להלן תנאים של הסכם משפטי בינך ובין בעל האתר www.roxtag.com. בכניסה לאתר אינטרנט זה, בדפדוף ו/או בשימוש בו, בכל אמצעי אלקטרוני או אמצעי אחר, הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות חוקים ותקנות הנוגעות לזכויות יוצרים וקניין רוחני. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש לחדול מיד משימוש באתר ובשירותיו.

בעל האתר רשאי, ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר, על-ידי עדכון פרסום זה. בכל מקרה תאריך העדכון האחרון של המסמך יופיע בראש עמוד זה.

להלן מונחים שנעשה בהם שימוש בהסכם זה:

 • "אתר" (או בהטיה: "האתר", "באתר" וכולי) ללא ציון שם אתר משמעו האתר RoxTag.
 • "מנהל האתר" או "מנהלי האתר" הנם בעל האתר או מי שהוסמך מטעמו לניהול שוטף של האתר ו/או תכניו השונים.
 • "משתמש" הוא כל מי שגולש באתר, ו/או עושה שימוש בתכניו.
 • "רשימת צפייה" מתייחס לרשימת סרטוני וידאו שנשמרה על ידך או על ידי משתמש אחר. יש לשים לב שבתוך האתר עצמו נעשה שימוש לעתים במונחים אחרים למשל "רשימת השמעה", "תגית". בכל מקרה מדובר ברשימה של סרטונים המאוחסנים באתר תוכן כלשהו (למשל YouTube) ומסודרים ברשימה בסדר כלשהו. כאן המונח "רשימת צפייה" יתייחס לכל אחד מהנ"ל.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן ללא יוצא מן הכלל. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות בעל האתר, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש וגם מבלי שתסכים לכך. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בקשר לכך.

רישום לאתר

האתר מציע לגולשיו את האפשרות להירשם לאתר. בעת הרישום לאתר עליך להתחייב כי:

 • הנך בן 13 שנים ומעלה
 • אתה מסכים לתנאי שימוש אלה
 • לא חלה עליך שום מגבלה שקשורה בשימוש באתר

עם זאת, מנהלי האתר רשאים להשעות או למחוק חשבון של משתמש ו/או את התכנים שהועלו או נוצרו על ידו אם יסתבר שגילו של המשתמש קטן מ 13 שנים, או אם עבר הגולש על אי אילו מסעיפי הסכם זה.

תכנים הנמסרים על ידך לפרסום

בשימוש באתר זה, ולאחר שנרשמת אליו כהלכה, תוכל ליצור רשימות צפייה המקשרות כל אחת למספר סרטונים מאתר תוכן (כגון YouTube) ו/או אתרי תוכן/וידאו אחרים. את רשימות הצפייה תוכל לשתף עם חבריך ברשתות החברתיות השונות, או בכל אתר אחר, תחת המגבלות המפורטות בסעיף "קישורים". עם זאת, עליך להיות מודע להתניות הבאות לפני יצירת כל תוכן:

 1. כל סרטון אליו אתה מפנה יהיה כפוף לתנאי ההסכם מאתר התוכן בו מאוחסנים הסרטונים. קישורים להסכמים אלה תמצא בתחתית מסמך זה.
 2. מנהלי האתר יהיו רשאים להסיר כל תוכן שיצרת, בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר זה - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בעל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של האתר, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל האתר, בכתב ומראש. השם RoxTag, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של האתר RoxTag, הינם קניינו הבלעדי של בעל האתר.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בעל רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לבעל האתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתו, בכל שירותי התוכן שהוא מספק, ובכל מכשיר קצה.

לגבי רשימות צפייה אותן אתה יוצר באמצעות האתר לא תהיה לך זכות יוצרים או קניין רוחני כלשהם.

Digital Millennium Compyright Act (DCMA) ביחס לתכנים מ-YouTube

כל תזרימי הוידאו, אודיו, מוזיקה (On Demand Streaming) והשירותים הנלווים מאוחסנים בשרתי YouTube, נצברים (Aggregated) באמצעות YouTube API ומוזרמים באמצעות נגן Chromeless של YouTube. הסכמי YouTube LLC תואמים באופן מלא לחוקי ה-DCMA. להלן ציטוט של ההנחיות (באנגלית) מהאתר YouTube לגבי אופן הגשת תלונה לגבי הפרת זוכויות יוצרים. את הפניה יש לעשות לאתר YouTube, פניות ל-RoxTag בקשר לתכנים המאוחסנים בשרתי YouTube לא יטופלו. ציטוט ההנחיות מובא לצורך הנוחות בלבד, ובכל מקרה יש לקרוא את ההנחיות העדכניות באתר YouTube עצמו:

Copyright Infringement Notification

To file a copyright infringement notification with us, you will need to send a written communication that includes substantially the following (please consult your legal counsel or see Section 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act to confirm these requirements):

 • A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site.
 • Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material. Providing URLs in the body of an email is the best way to help us locate content quickly.
 • Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted.
 • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
 • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

To expedite our ability to process your request, such written notice should be sent to our designated agent via our online copyright complaint form below. You will need a YouTube account in order to utilize this tool. Copyright Complaint Webform

If there are many videos to be removed, or you expect to have an ongoing need to remove potentially infringing content from YouTube, we suggest that you sign up for our Content Verification Program, which electronically notifies us, removing any room for error. YouTube also offers industry-leading Content Identification and Management tools.

If you prefer to contact us via postal mail, email, or fax, you may do so here.

Please note that under Section 512(f) any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability for damages. Don't make false claims!

Please also note that the information provided in this legal notice may be forwarded to the person who provided the allegedly infringing content.

Claimant information will be published on the YouTube site in place of disabled content.

Counter-Notification

If you elect to send us a counter notice, please go to our Help Center to access the instructions.

Please note that under Section 512(f) of the Copyright Act, any person who knowingly materially misrepresents that material or activity was removed or disabled by mistake or misidentification may be subject to liability. Please also be advised that we enforce a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers who are repeat infringers.

Digital Millennium Compyright Act (DCMA) ביחס לתכנים שאינם מ-YouTube

כאמור, RoxTag אינה מאחסנת כל תזרימי תוכן אודיו-ויזואליים על שרתיה או מורידה אותם לשרתיה. אתר RoxTag, הפורומים ותוכנות אחרות של RoxTag ייתכן שיכילו קישורים לתכנים שהועלו על ידי משתמשים לאתרי תוכן מצד שלישי. RoxTag מתאימה עצמה לחלוטין לחוקי ה-DCMA.

בשלב זה, RoxTag מאפשרת הפניה לתכנים מהאתר YouTube בלבד, ואם הדבר ישתנה בעתיד יעודכן הסכם זה או מסמכים הנלווים אליו על מנת להביא זאת לידיעת הציבור.

אנא שים לב שכל טענה כנגד תוכן של YouTube חייבת להיעשות אל YouTube בעצמה (ראה סעיף "Digital Millennium Copyright Act - לגבי תכנים מ-YouTube" שלעיל). כל טענת DCMA שתישלח ל-RoxTag ואשר נוגעת לתכנים של YouTube לא תטופל על ידינו.

אם אתה סבור כי עבודתך הועתקה באופן המפר זכויות יוצרים או שזכויות קניין רוחני שלך הופרו, אנא שלח אלינו הודעה מתאימה באמצעות הטופס הבא. הקפד למלא את כל הפרטים הנחוצים בטופס.

RoxTag תבצע את הדרוש על מנת להסיר/למחוק חומר/קישורים שנטען לגביהם כי מפרים זכויות יוצרים ואשר יימצא כי טענה זו מוצדקת.

היה מודע לכך שתימצא אחראי לכל נזק שייגרם בעקבות פנייתך, אם תימצא כמוליך שולל, מטעה או מציג באופן שקרי את עצמך כבעל זכויות יוצרים/קניין רוחני או כנציג מוסמך מטעמו.

תרגומים

טקסטים מסוימים באתר אינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות. הטקסטים יכולים להיות מתורגמים על-ידי בן אדם או תוכנת מחשב בלבד, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך ובעל האתר אינו יוצר מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום, בין אם מופק על-ידי מחשב ובין אם מבוצע על-ידי בני אדם. לתנאים נוספים, עיין בחלק להלן שכותרתו "הגבלת אחריות".

קישורים

קישורים בתוך האתר RoxTag

אין בעל האתר ומנהליו מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בעל האתר אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, בעל האתר אינו אחראי לכל נזק - עקיף, ישיר או מקרי - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשים או על ידי מפרסמים.

קישורים אל האתר RoxTag

 • מותר לך לקשר לרשימות צפייה הנמצאות באתר זה מכל אתר אחר, ובפרט מרשתות חברתיות כגון Facebook, Twitter או כל רשת חברתית אחרת, קיימת או עתידית. זאת תחת מגבלות תנאי השימוש של אותם אתרים.
 • אסור לך ליצור קישור בו הקישור והדפים המופעלים על ידו מוכנסים לתוך מסגרת באתר אחר, או שנעשה שימוש בטכניקות כלשהן המשנות באופן כלשהו את ההצגה הויזואלית או ההופעה של כל תוכן שבאתר זה.
 • אסור לך לקשר לאתר זה או לתכנים שבו מכל אתר אחר המעודד לאפליה, פגיעה בזכויות אדם, או שפועל באופן חתרני נגד הוראות החוק.

כתנאי נוסף לקבלת הרשאה לקישור לאתר זה, אתה מסכים שמנהלי האתר רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי:

 • להסיר כל תוכן מהאתר, ובכלל זה תוכן שכבר יצרת אליו קישור, מאתר אחר.
 • לבטל את ההרשאה לקישור לאתר אינטרנט זה או לתכנים שבו. במקרה כזה, אתה מסכים להסיר באופן מיידי כל קישור שהוא לאתר זה או לתכנים שבו.

הגבלת אחריות

 • השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל החומרים, המידע, סרטוני הוידאו, רשימות הצפייה, והשירותים מסופקים "כמות שהם" ("AS IS") ללא אחריות או עירבון כלשהם. בעל האתר דוחה מעליו באופן מפורש, כל אחריות, עירבון ומצג, מפורשים או משתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת להפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני. להיבטים נוספים של קניין רוחני וזכויות יוצרים, קרא את הסעיפים "קניין רוחני וזכויות יוצרים" ו "תכנים הנמסרים על ידך לפרסום", וכן קישורים בתחתית הסכם זה להסכמי שימוש של אתרי תוכן המאחסנים סרטונים.
 • roxag אינה מאכסנת כל קבצי אודיו, וידאו או קבצי מולטימדיה קולקטיביים. RoxTag מפנה לתכנים מסוימים מאתרי תוכן כגון YouTube באמצעות YouTube API. על כן, עליך לקרוא היטב ולהסכים לתנאים ולהסכמים השונים של אתרי התוכן שניתן למצוא קישורים אליהם בתחתית המסך תחת הכותרת "הסכמים של ספקי תוכן".
 • סרטונים מסוימים מאתרי התוכן אינם ניתנים לצפייה מתוך אתר זה בשל שיקולים של זכויות יוצרים וקניין רוחני, או שיקולים בלעדיים אחרים של בעלי אתר התוכן. כך למשל, סרטונים מסוימים מהאתר YouTube מוגבלים לצפייה באזורים גיאוגרפיים מסוימים, או על ידי שימוש בסוגי נגנים מסוימים. יתר על כן, יש לשים לב לכך שסרטונים שאתר תוכן מאפשר לצפות בהם היום ייתכן שלא יהיו זמינים ביום שלמחרת, בין אם בגלל שהוסרו מאתר התוכן או בגלל שהוגבלה אפשרות הצפייה בהם. אתר זה כפוף למגבלות אלו של אתרי התוכן, ולא תהא לך שום טענה או קובלנה בנושא כלפי בעל האתר. טענות כנ"ל תוכל להגיש לאתרי התוכן עצמם על שהגבילו את אפשרויות הצריכה של התכנים.
 • המשתמש באתר מודע באופן מלא שכל שימוש שהוא עושה באתר ובאי אלו ממרכיביו הם על אחריותו הבלעדית, ובשום מקרה לא יחול על בעל האתר או מי מטעמו אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר, עקיף או מקרי שיגרם למשתמש, או לכל גורם אחר, כתוצאה משימוש באתר או באי אלו ממרכיביו.
 • בעל האתר אינו מתחייב או ערב לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מתורגם היטב, מאובטח או נטול שגיאות, או לא ייפגע מכל סיבה אחרת, לרבות, אך לא רק, במזיד על ידי צד שלישי או בשל תקלה. בכל מקרה בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף או מקרי, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. על כן, המשתמש פוטר בזאת את בעל האתר, מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליו על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
 • לאתר אין יכולת לסנן את התכנים המועלים על ידי המשתמשים. לפיכך האחריות לתכנים אלה מוטלת באופן מלא על המשתמש המעלה אותם. על כן, על המשתמש לשאת בכל נזק ולשפות את בעל האתר בגין כל תביעה או דרישה שתוגש בגין תכנים אלה. בכל מקרה משאירים לעצמם מנהלי האתר את הזכות להסיר או למחוק כל תוכן המפר תנאי שימוש אלה. עם זאת אין לראות בהסרה כזו משום קבלת אחריות מצד בעל האתר כלפי אותם תכנים.
 • מדיניות הגנת הפרטיות באתר מסדירה את האופן בו נעשה שימוש בפרטים אותם אתה מוסר לאתר ובתכנים אותם אתה יוצר. עם זאת, אם מכל סיבה שהיא ידלפו פרטיך לרשת, וזאת על אף המאמצים הרבים מצד מנהלי האתר להגן על פרטיותך, לא תהא לך כל תביעה בגין כל נזק כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה מדליפת פרטיך, ללא קשר לסיבת הדליפה.
 • על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים, המוצעים דרך אתר אינטרנט זה עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו.
 • במקומות שונים באתר יכולים להופיע פרסומים מסחריים. ראשית, אין בהצגת פרסומים אלה משום עידוד או הסכמת בעל האתר לתכני הפרסום. שנית, המשתמש פוטר את בעל האתר מכל אחריות לנזק ישיר, עקיף או מקרי הנגרם כתוצאה מהצגת פרסומות אלה, או עקב הרגשות שפרסומים אלה מעוררים אצלו. צפייה בפרסומים אלה או התקשרות עם הגורם המפרסם הינם באחריותו המלאה של המשתמש ובעל האתר איננו בשום פנים ואופן צד לקשר זה.
 • בסרטוני הוידאו השונים ייתכן שיוצגו פרסומות שמקורן באתרי התוכן, ואין להם שום קשר לאתר. על פרסומים אלה חלים תנאי השימוש של אתר התוכן עצמו, ואין להם שום קשר לאתר זה. על כן, מסיר בעל האתר כל אחריות לנזק ישיר, עקיף או מקרי, או לכל טענה בדבר תוכן פרסומי פוגעני בפרסומים אלה.
 • אין בעל האתר אחראי לכל קשר שבין משתמש באתר למשתמשים אחרים באתר או באתרים אחרים, או לקשר בינם לבין צדדים שלישיים כגון מפרסמים ואחרים, ואין בעל האתר צד להתקשרויות כאלה, אשר יהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש, על כל התועלת או הנזק הכרוכים בקשרים אלו.

סמכות משפטית

מוסכם בין הצדדים , כי בכל עניין משפטי עם האתר RoxTag תהיה סמכות השיפוט שמורה לבית המשפט בעיר ירושלים במדינת ישראל.

By clicking on 'I accept' below you are agreeing to the Terms of Service above.

Language:
Help
this is help;
GoDaddy.com Verified & and Secured - Click here to verify security   Developed and maintained by SiteGlob   Valid XHTML 1.0